Governing Council

Governing Council

Honourable Chairman
Mr. Anand M. Sharan, IAS (Delhi)
President
 Mr. Santosh K. Agrawal (Haryana)
Sr. Vice President
 Mr. Devender S. Dhull (Haryana)
Vice President
Mr. G.Anand Balu  (Andhra Pradesh)
Mr. Montu Das  (West Bengal)
Mr. Chander Mohan Sharma  (Chandigarh)
General Secretary
Mr. Tarkesh Mishra (Chhattisgarh)
Chief Advisor
Mr. Satish Parasher (Haryana)
Joint Secretary
Mr. Kartik Dakua (Odisha)
Mr. Sanjay Yadav (Himachal Pradesh)
Mr. Mahesh Kushwah (M.P.)
Mr. Santosh Mhatre (Maharashtra)
Treasurer
Mr. Abhishek Jain (J & K)
Executive Member
Mr. Ravi C. (Karnatka)
Mr. Ranjeet Keshri  (Jharkhand)
Mr. Deepak Pandey  (Uttarakhand)
Mr. Pinaki Chakravarty  (Tripura)
Mr. K.P.Natrajan  (Kerla)
Mr. C. Suresh Babu (Tamilnadu)
Mr.Ramanujulu (Telagana)
Mr. C. Suresh Babu (Tamilnadu)
Mr. Yograj Khurana(Punjab)